Barneadvokat Thea W. Totland


Advokat Thea W. Totland er spesialist i barns rettigheter og arbeider kun med saker som handler om barn.

Hun er også daglig leder i Stiftelsen barnas rettigheter, BARNAS.

Sovende-Gjest-web

Trine Folmoe; Sovende Gjest (gjengitt med tillatelse)

Besuchen Sie verschiedene Online-Casinoseiten und finden Sie die größte Auswahl an Spielautomaten und Casinospielen. Hier können Sie aus unzähligen Variationen von Spielen online spielautomaten und Autos wählen. Sie können aus einer Vielzahl von Online-Slots auswählen. Hier bekommen Sie schnell ein gutes Gefühl, einen Jackpot oder einen anderen Hauptpreis zu gewinnen. Auf vielen Websites haben Sie außerdem freien Zugang zu vielen aufregenden Autos.Probieren Sie auch die verschiedenen kostenlosen Versionen aus, damit Sie unter allen Spielen schnell Ihren Lieblingsspielautomaten finden. Unter den Favoriten finden Sie Spielautomaten wie Jackpot, Joker.

Dies sind Spiele, die ohne Software-Downloads gespielt werden können. Sie werden feststellen, dass Casinos großartige Willkommensbonusse haben. Es gibt nichts Schöneres, als einen Spielautomaten zu finden, den Sie für den aufregendsten halten. Es gibt nichts Schöneres, als Freude zu empfinden, wenn Ihr Jackpot Ihnen gehört. Finden Sie noch heute Ihren Lieblingsspielautomaten und spielen Sie online.

Tjenester


Advokatfirmaet er spesialisert på saker som handler om barn.

You want to play for real money on the Internet, but youre not sure how to start? Our site helps you to find a trusted Online Casino https://www.pinterest.co.uk/bobbyarcher99/ So you can simply enjoy what really matters: fun, prizes and guaranteed payouts! For this, currently Betway is our best real money Casino. It offers you .

I barnevernssaker representerer vi foreldre eller barna selv i møtet med barnevernet, fylkesnemnda for sosiale saker eller domstolene.

I foreldretvister om bosted og samvær representerer vi den ene av foreldrene for å finne så gode løsninger på konflikten som mulig.

I volds- og overgrepssaker er vi bistandsadvokat for barn som kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

I straffesaker er vi forsvarer for mindreårige som er mistenkt, siktet eller tiltalt for lovbrudd.

I forhold til offentlig forvaltning representerer vi barn for å sikre at deres rettigheter blir ivaretatt av bl.a. helsevesenet, skolen og NAV.

Advokat Thea W. Totland har særskilt kompetanse på seksuelle overgrep mot barn. Hun er også godkjent advokatmekler etter Advokatforeningens regler.

Maling-lowres

Om Thea Totland


Advokat Thea W. Totland er spesialist i barns rettigheter og har arbeidet som barneadvokat siden 2005.

Thea er hyppig benyttet som foredragsholder, bidragsyter og kommentator i sammenhenger der barns rettigheter debatteres og formidles. Hun er forfatter av boken ’Barneadvokaten’ (2012), en oppslagsbok om barns juridiske rettigheter. Ved siden av arbeidet som advokat er Thea daglig leder i Stiftelsen barnas rettigheter, BARNAS.

Før hun begynte som advokat arbeidet hun i barnevernet, og hun har også vært mekler i Konfliktrådet og lærer i grunnskolen.

Advokat Thea W. Totland er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og har i tillegg en mastergrad i barns rettigheter (Advanced Master in Children’s Rights) fra University of Fribourg/ Institut Universitaire Kurt Bösch i Sveits. Dette studiet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med FNs barnekomité i Genève. Hun er den eneste i Norge med denne spesielle mastergraden i barns rettigheter. Thea er også veileder for masterstudenter og sensor i barnerett ved Universitetet i Oslo.

900 14 075
thea@totland.no

Thea-2

 

Publisering


Bøker

Barneadvokaten

En oppslagsbok for foreldre, lærere, barnevernsansatte og andre som har omsorg for eller arbeider med barn (2012).

De Castbergske Barnelover

Bidragsyter til anthologien De Castbergske barnelover som kom ut i forbindelse med 100-årsjubileumet for vedtakelsen av de Caastbergske barnelover. (2015)

Forebygging av overgrep mot barn og unge

Bidragsyter til denne boken som handler om forebygging av overgrep mot barn og unge. (2015)

Kronikker og artikler

Vi må snakke sammen om barnevernet (VG 17.06.2015)
Vi lytter, hvis du er enig med oss (nrk.no 22.04.2015)
Voksne beskyttes, ikke barnet (nrk.no 05.09.2014)
Barna som ikke blir trodd (nrk.no 23.10.2014)
Myter, tradisjoner og barns rettssikkerhet i volds- og overgrepssaker (Advokatbladet nr 2/2014)
Lotto i norske rettssaler (Dagbladet 25.01.2013)
Adopsjonsbedraget (Aftenposten, 20.03.2011)
De rettsløse barna (Dagbladet, 06.01.2011)
Feil fokus på overgrep (Dagbladet, 15.05.2009)
En domstol for unge (Aftenposten, 01.07.2008)
Barnets beste? (Dagbladet, 19.05.2008)

Akademiske arbeider

”Child Sexual Abuse and the Internet; Methods and Resources Used to Identify Victims of Child Abuse on the Internet”
Masteroppgave, Université de Fribourg/ Institut Universitaire Kurt Bösch, Sveits. Oppgaven drøfter seksuelle overgrep mot barn på internett og hva som kan gjøres for å identifisere og hjelpe barn som er blitt utsatt for dette (Thea W. Totland, 2008).

Protecting the Rights of Children in Conflict with the Law; Research on Alternatives to the Deprivation of Liberty in Eight Countries
Prosjektoppgave, Université de Fribourg/ Institut Universitaire Kurt Bösch, Sveits. Oppgaven er en analyse av ulik tilnærming til håndtering av unge lovovertredere i åtte land i tre verdensdeler. Oppdragsprosjekt for den globale rettighetsorganisasjonen Defence for Children International- DCI (Thea W. Totland, 2008).

”Avtaler inngått i konfliktråd; Sammenligning og drøftelse av saker i Asker og Bærum Konfliktråd i 1995 og 2001”
Spesialoppgave, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Oppgaven drøfter Konfliktrådets arbeid for barn og unge og er en analyse av hvilke typer avtaler som ble inngått mellom ungdom og fornærmede som et alternativ til straffeforfølging (Thea W. Totland, 2003).

Bok

Klipp

 

 

Barnas


Stiftelsen barnas rettigheter arbeider for å styrke barns rettsstilling. Organisasjonen utvikler og sprer kunnskap. Og den utfordrer lovgivere, forvaltning og domstoler.

Barnas skiller seg ut fra andre organisasjoner som arbeider for barn gjennom sitt tydelige juridiske ståsted.

Advokat Thea W. Totland er daglig leder for stiftelsen, og advokatkontoret er sekretariat for Barnas.

Stiftelsen samarbeider med andre organisasjoner som er opptatt av barns rettigheter, med offentlige og private aktører samt med akademiske institusjoner i Norge og utlandet.

Se mer om Barnas på stiftelsens hjemmesider.

BARNAS_symbol_300

Kontakt oss og følg oss


Kontoradresse
Slemdalsveien 72, Oslo
T-banens linje 1 og bussrute 46 stopper like utenfor døren.

Postadresse
Postboks 156 Vinderen, 0319 Oslo

Telefon
Kontortelefon: 2270 2446
Telefaks: 22702447
Thea W. Totland: 900 14 075
Trude Trønnes-Christensen: 922 96 665

E-post
Thea W. Totland thea@totland.no
Trude Trønnes-Christensen trude@totland.no

Facebook
www.facebook.com/barneadvokaten

Twitter
@barneadvokaten

 

Stiftelsen barnas rettigheter

Web: www.barnasrettigheter.no
Facebook: www.facebook.com/barnasrettigheter
E-post: post@barnasrettigheter.no
Twitter: @barnasrett
Telefon: 992 20 200

Telefon-lowres