Tjenester


Advokatfirmaet er spesialisert på saker som handler om barn.

You want to play for real money on the Internet, but youre not sure how to start? Our site helps you to find a trusted Online Casino https://www.pinterest.co.uk/bobbyarcher99/ So you can simply enjoy what really matters: fun, prizes and guaranteed payouts! For this, currently Betway is our best real money Casino. It offers you .

I barnevernssaker representerer vi foreldre eller barna selv i møtet med barnevernet, fylkesnemnda for sosiale saker eller domstolene.

I foreldretvister om bosted og samvær representerer vi den ene av foreldrene for å finne så gode løsninger på konflikten som mulig.

I volds- og overgrepssaker er vi bistandsadvokat for barn som kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

I straffesaker er vi forsvarer for mindreårige som er mistenkt, siktet eller tiltalt for lovbrudd.

I forhold til offentlig forvaltning representerer vi barn for å sikre at deres rettigheter blir ivaretatt av bl.a. helsevesenet, skolen og NAV.

Advokat Thea W. Totland har særskilt kompetanse på seksuelle overgrep mot barn. Hun er også godkjent advokatmekler etter Advokatforeningens regler.

Maling-lowres